درباره ما

مجموعه کالانید با بهره گیری و در اختیار داشـــتن واحدهای تأمین، انبار، لجستیک و همچنین همکاری با طیف گســــترده ای از تولیدکنندگان و واردکنندگان بهترین شرایط ممکن جهت تأمین اقلام مصرفی مشـتریان عزیز خود را فراهم نموده است.